Nivelačný systém 3D-UTS

 Systém Trimble GCS900 riadený univerzálnou totálnou stanicou je lídrom v odbore riešenie presných dokončovacích prác. Tento systém, nainštalovaný na stroji, je ideálny pre líniové alebo veľkoplošné stavby, letiská, komerčnú výstavbu, porovnávanie podkladových vrstiev pod betónové podlahy a zemné práce s požiadavkou na vysokú presnosť.


Ako systém pracuje:


Totálna stanica automaticky vyhľadá a sleduje aktívne navádzacie zariadenie (odrazový hranol), ktoré je namontované na elektronickom stožiari nad behúňom valca a neustále určuje ako vzdialenosť, tak aj horizontálny a vertikálny uhol k tomuto cieľu. Pretože bola totálna stanica nastavená tak, aby sa orientovala podľa dvoch vzťažných bodov, môže takto presne určiť pozíciu behúňa valca.


Rovnako ako u GPS systému sú údaje o projektovanom modele terénu uložené na pamäťovej karte v 3D riadiacej jednotke. Tá spracováva merané dáta z totálnej stanice a senzoru meraného mieru zhutnenia a zaznamenáva ich presne do digitálneho modelu. To znamená, že máte k dispozícii presné informácie o miere zhutnenia terénu v ktoromkoľvek bode, poznáte presnú výšku terénu po zhutnení a súčasne viete, koľko prejazdov v ktorom mieste bolo vykonaných.


Trimble univerzálna totálna stanica disponuje jedinečnou technológiou presného určenia polohy pohyblivého cieľa pomocou okamžitej synchronizácie uhlov a dĺžok. Obojsmerná komunikácia medzi odrazovým hranolom stroja a totálnou stanicou (až 16 kanálov) zabezpečuje nerušené sledovanie stavebného stroja. Medzi ďalšie bezkonkurenčné vlastnosti patrí vysoká rýchlosť sledovania pohybu stroja a sledovací vertikálny uhol až ± 45%. Trimble univerzálnu totálnu stanicu môžete použiť ako pre riadenie stavebných strojov, tak pre kontrolu upravenej plochy (stačí jeden pracovník) alebo pre akékoľvek geodetické a meračské práce.

Čo je dôležité vedieť:

  •  Maximálny akčný rádius pre riadenie stavebného stroja je 700 m.
  •  Medzi stavebným strojom a totálnou stanicou musí byť zabezpečená vzájomná viditeľnosť. Ak totálna stanica stratí navádzací cieľ na stroji (napr. stroj prejde za prekážkou), prebehne jeho automatické vyhľadanie a zacielenie, alebo vodič po odstránení prekážky manuálne spustí opätovné vyhľadávanie zámerného cieľa.
  •  Pre jeden stavebný stroj je vždy potrebná jedna totálna stanica.
  •  Systém 3D-UTS je využívaný tam, kde je požadovaná čo najvyššia presnosť vykonávaných prác alebo kde nie je možný príjem satelitných signálov ako napríklad v halách a tuneloch.
  •  Výšková presnosť vykonávaných prác sa pohybuje medzi 2-5 mm.

 Popis komponentov nivelačného systému 3D-UTS v pdf tu.

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ