Nivelačný systém 3D-GPS

 Ako systém pracuje:


GPS prijímače nainštalované nad behúňom valca prijímajú signály z GPS satelitov a určujú tak polohu behúňa valca v priestore. Aby ste boli schopní pracovať s presnosťou do 2 cm musíte použiť GPS referenčnú stanicu, ktorá vysiela cez rádiomodem spresňujúce korekcie do stroja. Môžete tiež použiť GPRS modem prepojený s nivelačným systémom a prijímať spresňujúce korekcie cez internet.


U GPS nivelačných systémov je možná prevádzka s jednou alebo dvoma GPS anténami. Pri práci s dvoma GPS anténami sa zisťuje ako výška a sklon behúňa valca, tak aj jeho priestorová orientácia. Tým sa pri systéme s jednou GPS anténou odstránia odchýlky vzniknuté pri výpočte priečneho sklonu behúňa valca.


Projektovaný digitálny model terénu (stavby) býva k dispozícii v štandardizovaných formátoch. Nahrá sa na pamäťovú kartu, ktorá sa vloží do 3D riadiacej jednotky.


3D riadiaca jednotka spracováva signály z GPS antén, z referenčnej stanice (alebo GPRS modemu) a senzoru meraného mieru zhutnenia a zaznamenáva ich presne do digitálneho modelu. To znamená, že máte k dispozícii presné informácie o miere zhutnenia terénu v ktoromkoľvek bode, poznáte presnú výšku terénu po zhutnení a súčasne viete, koľko prejazdov v ktorom mieste bolo vykonaných.


 
Čo je dôležité vedieť:

  • Akčný rádius na jednu referenčnú stanicu je asi 2 až 3 km s ohľadom na tvar okolitého terénu. Dosah referenčné stanice je možné zvýšiť takzvanými repeater (opakovačmi).
  •  Pri používaní systému 3D-GPS musí byť zaistený voľný výhľad na oblohu. To znamená, že tento systém je nevhodný pre práce pod zemou, v úzkych údoliach alebo v lese. V týchto situáciách odporúčame používať systém 3D-UTS.
  •  Nie je nutná viditeľnosť medzi strojom a referenčnou stanicou. Jedna referenčné stanice môže vďaka rádiovému spojenie na stavenisku ovládať ľubovoľný počet stavebných strojov.
  •  Výšková presnosť vykonávaných prác sa pohybuje medzi 1-2 cm.
  •  Pri dovybavení GPS systému o špeciálny laserový senzor SR300 je možné pracovať s vertikálnou presnosťou 3-6 mm.
  •  Vďaka flexibilite je nivelačný systém 3D-GPS vhodný pre veľké stavenisko, ako sú napríklad líniové stavby.

Popis komponentov nivelačného systému 3D-GPS v pdf tu.

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ