Meračské a kontrolné systémy

Ako si správne vybrať?

Neviete si rady, ako vybrať správny produkt, ktorý bude presne spĺňať vaše nároky a očakávania? Nechajte si poradiť.

GNSS systémy

Satelitné systémy Trimble GNSS sú ideálnym riešením pre všetky vaše meračské a vytyčovacie práce na stavbe. Tieto vysoko presné, robustné a inteligentné prijímače určujú polohu z konštalácie satelitov GPS, GLONASS a Galileo. Trimble GNSS prijímače je možné použiť ako GPS-rover pre meranie a vytyčovanie na stavbách, alebo ako GNSS-referenčné stanice pre riadenie stavebných strojov alebo meračské a kontrolné systémy.

Univerzálne totálne stanice

Robotické univerzálne totálne stanice Trimble SPSx30 sú vybavené najrýchlejšími servomotormi, vďaka ktorým sú schopné zaistiť tak presné vysokorýchlostné sledovanie cieľa, že sú ideálne aj pre riadenie strojov a meračské práce. Trimble ponúka aj rad totálnych staníc SPSx20, ktoré sú ekonomickou alternatívou pre meranie a vytyčovanie na stavbách. S operačným dosahom 500 m sú tieto totálne stanice ideálne pre menšie stavby a práce na konštrukciách, ako sú mosty alebo priepusty.

Kontrolery

Poľné počítače slúžia na ovládanie prístrojov pre kontrolné a meračské práce na stavbe. Pre GPS a totálne stanice je použitý rovnaký softvér a užívateľské rozhranie. Neslúži len na zber meraných dát v teréne, ale ide o plnohodnotné počítače s operačným systémom Windows a s bezdrôtovou komunikáciou, s ktorými je možné vykonávať veľké množstvo výpočtov (kubatúry, dĺžky, výmery, parametrické zadanie ciest atď) a iných kancelárskych úkonov.

Software

V dnešnej silnej konkurencii musia byť stavebné práce vykonané precízne, rýchlo a musia priniesť zisk. Aby ste toho mohli dosiahnuť, potrebujete robiť včas správne rozhodnutia a musíte prepojiť kanceláriu so stavbou. Vďaka stavebnému softvéru Trimble môžete sledovať vaše stroje, počítať objemy, vytvárať rozpočty materiálov, prenášať dáta medzi stavbou a kanceláriou v reálnom čase a v neposlednom rade merať, vytyčovať a tiež kontrolovať postup prác.

Rádiové a GSM modemy

Rádiomodemy Trimble sa používajú k bezdrôtovému prenosu korekčného (zpresňovacieho) signálu medzi referenčnou stanicou a GNSS prijímačmi stavebných strojov alebo meračských a kontrolných systémov.

Špeciálne aplikácie

Aplikácie na použitie v povrchových baniach a na mapovanie dna vodných plôch a riek, supervízorský systém na vozidle, referenčné stanice s pripojením na internet, prijímača s určením smeru pohybu atď

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ