Ako si správne vybrať?

Meračské a kontrolné systémy Trimble sú špeciálne navrhnuté pre potreby stavby, aby dochádzalo k zjednodušeniu jednotlivých pracovných krokov, zvýšeniu produktivity a minimalizácii prestojov. Systémové riešenie "Trimble Connected Site" vám v reálnom čase zaistí obojsmerný prenos dát medzi kanceláriou a stavbou. Ak si neviete rady, ako vybrať ten správny typ kontrolného systému, ktorý bude presne spĺňať vaše nároky a očakávania, tak sme pre vás pripravili niekoľko rád, ktoré určite uľahčia váš výber.


1. Najskôr si premyslite vaše odpovede na tieto otázky:

 •  S akou presnosťou potrebujete vykonávať kontrolné alebo meračské práce?
 •  Na aké typy prác budete požadované zariadenie využívať?
 •  Pracujete v "otvorenom" alebo "uzavretom" priestore?
 •  Je pre vás dôležitejší dosah merania alebo presnosť?
 •  Uvažujete o riadení stavebných strojov?

Rozdelenie meračských systémov podľa presnosti práce


a) Práca s presnosťou do ± 2 cm


Použitie:
Pozemné staviteľstvo v rámci rozľahlých stavieb, kontrola prevedenia zemných prác, vytyčovanie a zameriavanie inžinierskych sietí, navádzanie zemných strojov.


Odporúčanie:
GNSS rover SPSx82 s kontrolerom (TSC2/TSC3 alebo Tablet) s pripojením k sieti virtuálnych referenčných staníc (SK-POS) alebo referenčnej stanici so softvérom pre vedenie s kontrolu stavby SCS900.


b) Práca s milimetrovou presnosťou


Použitie:
Pozemné staviteľstvo s požiadavkou na vyššiu presnosť, presné vytyčovanie betónových a oceľových konštrukcií a zameriavanie ich skutočného vyhotovenia.
Odporúčanie:
Robotická univerzálna totálna stanica radu SPSx20 s požadovanou presnosťou s kontrolerom TCU, TSC2 alebo TSC3. 

SPS620 uhlová presnosť 5" (2,40 mm na 100 m)
SPS720 uhlová presnosť 3 " (1,44 mm na 100 m)


c) Práca s požiadavkou na vysokú presnosť


Použitie:
Veľmi presné vytyčovacie a kontrolné práce, sledovanie deformácií a poklesov. Navádzanie zemných strojov.
Odporúčanie:
Robotická univerzálna totálna stanica radu SPSx30 s funkciou navádzania stavebných strojov s požadovanou presnosťou:
SPS730 uhlová presnosť 2 "(0,96 mm na 100 m)
SPS930 uhlová presnosť 1 "(0,48 mm na 100 m)


d) Supervízorské práce


Použitie:
Inšpekčná práca, stavebný dozor, kontrola prevedenia zemných prác, zhotovovanie georeferenčných fotografií, GSM pripojenie
Odporúčanie:
GNSS rover Trimble SPS882 s kontrolerom TCA1 obsahujúcim kameru a GSM modem so softvérom SCS700 pre kontrolné meranie na stavbe. Pripojenie k modulárnej referenčnej stanici na stavbe alebo k sieti virtuálnych referenčných staníc.

 

2. GNNS systémy - Čo je dôležité vedieť:

 •  U satelitných systémov môžete prijímať "upresňujúce" korekčné signály z referenčnej stanice alebo cez internet z takzvanej siete referenčných staníc.
 •  Akčný rádius jednej referenčné stanice je asi 2 až 3 km s ohľadom na tvar okolitého terénu. Dosah referenčnej stanice je možné zvýšiť takzvanými repeater (opakovačmi).
 •  U satelitných systémov musí byť zaistený voľný výhľad na oblohu. To znamená, že tento systém je nevhodný pre práce pod zemou, v úzkych údoliach alebo v lese. V týchto situáciách doporučujeme používať univerzálnu totálnu stanicu.
 •  Nie je nutná priama viditeľnosť medzi GNSS Roverom a referenčnou stanicou. Jedna referenčná stanica môže vďaka rádiovému spojeniu na stavenisku ovládať ľubovoľný počet GNSS Roverov alebo stavebných strojov.
 •  Výšková presnosť vykonávaných prác sa pohybuje medzi 1-2 cm.
 •  Vďaka flexibilite je nivelačný systém 3D-GPS vhodný pre veľké stavenisko, ako sú napríklad líniové stavby.


3. Univerzálna totálna stanica - Čo je dôležité vedieť:

 •  Totálna stanica vykonáva merania na základe odpočtu vodorovného a zvislého uhla a elektronicky meranej vzdialenosti.
 •  Medzi totálnou stanicou a kontrolným pracovníkom musí byť zabezpečená priama viditeľnosť.
 •  Pre jeden stavebný stroj alebo jedného merača je vždy potrebná jedna totálna stanica.
 •  Univerzálne totálne stanice sa využívajú tam, kde je požadovaná čo najvyššia presnosť vykonávaných prác alebo kde nie je možný príjem satelitných signálov ako napríklad v halách a tuneloch.
 •  Výšková presnosť vykonávaných prác sa pohybuje v milimetroch.

4. Zoznámte sa s najčastejšie používanými výrazmi:


GNSS systémy
Totálna stanica


5. Zistite si, aké servisné služby vám ponúka dodávateľ meračského systému. V praxi sa sami presvedčíte, že je to ďaleko dôležitejšie ako drobný rozdiel v nákupnej cene.

 •  Servisné služby poskytované spoločnosťou SITECH SK
 •  Servis 7 dní v týždni.
 •  HOT LINE 24 hodín denne.  
 •  Servis a technická podpora na pobočke v Prahe aj Brne.
 •  Veľký počet náhradných dielov na sklade.
 •  Zdarma zapožičanie náhradného komponentu v prípade poruchy.


6. Presvedčte sa, aké popredajné služby a technickú podporu vám môže dodávateľ ponúknuť.

 •  Služby a technická podpora poskytovaná spoločnosťou SITECH SK
 •  Profesionálna príprava digitálnych modelov terénu, určená pre riadenie strojov a meračské práce.
 •  Bezplatné konzultácie pri riešení vašich problémov.
 •  Školiace stredisko pre práce s novými technológiami, vrátane výcviku strojníkov na strojoch vybavených najmodernejšími nivelačnými systémami.
 •  Požičovňa meračských a nivelačných systémov vám umožní znížiť investície pri zaobstarávaní nových technológií.
 •  Ucelené kompletné produktové riešenie od stavby až po kanceláriu "Trimble Connected Site - Prepojené Stavba".

7. Nechajte si nezáväzne predviesť požadovaný meračský alebo kontrolný systém
 

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ