Zoznámte sa s najčastejšie používanými výrazmi - Totálna stanica

Totálna stanica (UTS, ATS ...)

 • Je inštrument ktorý vie veľmi presne merať vodorovné a zvislé uhly a vzdialenosti k daným predmetom. Merané hodnoty dokáže tiež uložiť do pamäte kontroléru a zvyčajne disponuje aj ďalšími funkciami, ako sú základné súradnicové výpočty.


Technológia Trimble MagDrive ™

 •  Unikátna patentovaná servotechnologia pre neuveriteľne rýchle a presné cielenie.
 •  Otočenie až o 115 uhlových stupňov za sekundu v bežnom meračskom režime.
 •  Otočenie o 85 uhlových stupňov za sekundu v režime tracking.


Technológia Trimble MultiTrack ™

 •  Vyhľadávanie a sledovanie bežného alebo aktívneho hranola s jeho jednoznačnou identifikáciou.
 •  Pri ukladaní meraných údajov sa automaticky overujú ID cieľa. Vďaka tomu nikdy nedôjde k chybnej zámere na iný cieľový hranol.
 •  V režime tracking dochádza k overovaniu ID cieľa, takže máte istotu, že stále meriate na správny cieľový hranol.
 •  Garantované bezpečné cielenie v prachu, daždi a iných nepriaznivých podmienkach.
 •  Vylepšený algoritmus pre sledovanie a vyhľadávanie cieľa.


Technológia SurePoint ™

 •  Systém záruky presnosti, ktorý automaticky opravuje cielenie prístroja.
 •  Systém SurePoint poskytuje ochranu proti otrasom, poklesom, vibráciám a pohybom vetra, ktoré môžu prístroj po usadení nepriaznivo ovplyvniť.
 •  Výhodné použitie pri skenovaní konštrukcií v bezhranolovom režime.
 •  Skvelá technológia pre overovanie zvislosti.
 •  Zacielenie je neustále potláčané kontrolami Kolimačnej a náklonnej chyby a zavádzaním ich opráv.


Pracovný režim SERVO ™

 •  Servomotory vám podstatne zrýchlia prácu s totálnou stanicou
 •  Už nie je potrebné stroj mechanicky natáčať


Pracovný režim AutoLock ™

 •  automatické cielenie a sledovanie aktívnych i pasívnych cieľov
 •  odstraňuje docieľovanie a preostrovanie ďalekohľadu
 •  časová úspora až o 50 percent


Pracovný režim Robotic ™

 •  vrchol automatizovaného merania, umožňuje odpojiť poľný kontrolér od totálnej stanice a pripojiť ho k držiaku na výtyčke
 •  jedno-mužný systém: jediný merač môže vykonávať všetky kontrolné a vytyčovacie práce
 •  robotická univerzálna totálna stanica automaticky sleduje cieľ
   

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ