GSM modem SNM910

SNM910 je prídavný GSM modem pre použitie so všetkými modulárnymi prijímačmi SPS pre pripojenie k sieti virtuálnych referenčných staníc (VRS) a so systémom referenčných staníc pripojených na internet (IBSS). Vďaka tomuto modemu budete môcť prenášať korekčný signál pomocou GSM siete na veľké vzdialenosti do väčšieho počtu lokalít. 

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ