Software

Kancelársky

  • Kompletná správa stavebných dát, tvorba digitálnych modelov a pokročilé výpočtové funkcie
  • Synchronizácia medzi kanceláriou, poľnými počítačmi a stavebnými strojmi
  • Správa digitálnych modelov, súradnicových kľúčov, súborov vytyčovacích bodov a podkresových máp

Poľný

  • Všetky meračské, vytyčovacie a výpočtové práce vykonávané priamo v teréne
  • Supervízorský systém pre overovacie a kontrolné práce
     

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ