SCS900 poľný software na kontrolu stavby

Trimble SCS900 softvér bol vyvinutý pre kontrolu, vytyčovanie a výpočtové operácie pri zemných prácach nielen pre dopravné staviteľstvo. S používaním softvéru SCS900 zistíte, ako je ľahké obísť sa bez množstva zabíjaných kolíkov, skontrolovať skutočný stav pri preberaní stavby alebo určiť množstvo prepravovaného materiálu. To bolo len niekoľko možností z celej rady funkcií, ktorými pomocou SCS900 dosiahnete zvýšenie produktivity, kvality a presnosti vykonávaných prác.


SCS900 vás ľahko a intuitívne naučí pracovať s digitálnym modelom upravovaného terénu. Budete vždy využívať len najaktuálnejšie informácie, ktoré zamedzia riziku oneskorenia prác alebo nutnosti prerábky z dôvodu nejasnosti projektu.


Využitie SCS900:

  •  počiatočné zameranie stavby a porovnanie s pôvodným alebo požadovaným stavom
  •  kontrola vytvorených plôch a hrúbky jednotlivých vrstiev
  •  zameranie skutočného stavu a výpočet kubatúr prepravovaného materiálu
  •  vytýčenie bodov, línií, ôs, plôch, komunikácií a svahov
  •  vytvorenie digitálnych modelov
  •  spracovanie dát určených pre riadenie stavebných strojov
  •  kontrola a vyhodnotenie skutočného stavu prevedené prejazdom vozidla


Softvér SCS900 je kompletne v českom jazyku a je inštalovaný do kontrolérov TCU, TSC2 a Trimble Tablet, ktoré sú používané pri totálnych staniciach alebo GPS prijímačoch.
 

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ