Špeciálne aplikácie

Banské aplikácie

Systém pre sledovanie
kvality ťaženého materiálu
a výpočty kubatúr.

Plavebné aplikácie

Určenie pozície plavidiel
Mapovanie dna
Príjem signálu BEACON

Supervízorský systém vo vozidle

Kontrolný systém
Výpočty kubatúr
Kontrola plôch
Prepojenie s kanceláriou

Prijímač pre určenie smeru pohybu

GNSS prijímače pre
meranie polohy
a vektora pohybu stroja.

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ