Banské aplikácie

Systémy Trimble GNSS sú pripravené tiež pre aplikácie na veľkokapacitných rýpadlách v povrchových uhoľných baniach. Hlavný princíp tohto systému je v reálnom čase získať aktuálnu pozíciu lyžice kolesového veľkorýpadla a porovnať ju s 3D modelom geologickej mapy.


Obsluha stroja počas práce získava informácie o polohe lopaty rýpadla voči projektu a tým vlastne aj kvalite práve ťaženého uhlia. Získané údaje je možné ďalej posielať pomocou bezdrôtovej siete do kancelárie na ďalšie spracovanie, napríklad na výpočet kubatúr vo firemnom informačnom systéme. Digitálny geologický model obsahuje pozíciu a výšku jednotlivých ťažobných vrstiev a môže byť doplnený o akúkoľvek podkresovú mapu ako môžu byť zakázané zóny, vyznačenie prekážok, spády pojazdových plôch atď.


Komponenty systému:

  •  SPS85x s GNSS a vstavaným rádiom ako pohyblivá referenčná stanica
  •  SPS55xH prijímač (e) s určením smeru pohybu 'heading'
  •  Kontrolér Trimble Tablet PC v kabíne rýpadla so softwareovým vybavením
  •  Rugged Zephyr - veľmi odolné antény kvôli otrasom stroja


Vo väčšine GPS aplikácií, ktoré využívajú metódy určenia pozície v reálnom čase (RTK), je referenčná stanica postavená na známej pozícii a nepohybuje sa. Polohu mení iba rover použitý na meranie. Firma Trimble disponuje technológiou 'Moving base' , kedy je možné, aby sa pohybovala referenčná stanice súčasne s Rover. Táto metóda je výhodne použiteľná najmä pre aplikácie, kde je nutné poznať vektor smeru pohybu stroja.


Diagram vzorovej konfigurácie:

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ