Plavebné aplikácie

Trimble GNSS prijímač spolu s programovým vybavenia je tiež možné použiť pre určenie pozície plavidiel, mapovanie dna vodných plôch alebo výpočty kubatúr vyťaženého materiálu pod vodou. Špeciálne prijímače Trimble môžu prijímať bezplatné signály BEACON, ktoré sa používajú po celom svete pre určenie pozície riečnych plavidiel sa submetrovú presnosťou.


Vďaka našej úzkej spolupráci s britskou firmou OHMEX je možné prepojiť Trimble GNSS a UTS systémy so sonarovým čidlom a vykonávať tak meračské, kontrolné a vytyčovacie práce pod vodou. Ak budete disponovať digitálnym modelom projektovaného dna, môžete ľahko porovnať súčasnú situáciu s navrhovanou. Ďalej je možné pri čistení vodného dna zmapovať situáciu pred a po čistení a ihneď na mieste vypočítať kubatúry vyťaženého materiálu a všetko doložiť vytlačeným protokolom o výpočte.
 

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ