Supervízorský systém vo vozidle

  •  prezeranie, kontrola a editácia digitálnych modelov priamo z kabíny inšpekčného vozidla
  •  v kontroleri v automobile pracujete s rovnakými dátami, aké sú použité na vytyčovanie alebo navádzanie stavebných strojov
  •  zobrazenie aktuálnych hodnôt výkopu a násypu umožňuje dozoru stavby skontrolovať a zamerať skutočný stav konštrukčných vrstiev priamo z vozidla a sledovať tak priebeh zemných prác
  •  funkcie vytyčovania naklonených rovín a všeobecných plôch a výpočtu kubatúr umožňujú vykonávať kontrolu priamo z kabíny automobilu
     

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ