Naša vízia

Chceme sa stať vyhľadávaným partnerom stavebných firiem a hnacím motorom pri zavádzaní nových technológií v stavebníctve. Našim cieľom nie je len predaj moderných technológií, ale predovšetkým ich zavádzanie do stavebných procesov a zabezpečovanie špičkovej podpory pri ich užívaní.

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ