Vedenie spoločnosti

Všetky tri pobočky spoločnosti SITECH v Českej a Slovenskej republike vedie Pavel Dostál. Nivelačným systémom určeným pre riadenie stavebných strojov sa venuje už vyše 12 rokov. Skúsenosti získaval od roku 1998 v spoločnosti Geodis Brno na pozícii vedúceho oddelenia nivelačných systémov a meračských prístrojov pre stavebníctvo. Od roku 2009 pracoval pre spoločnosť Geotronics Praha na pozícii obchodno technickej podpory riadenia stavebných strojov. V roku 1993 absolvoval Strednú priemyselnú školu strojnícku a následne v roku 1996 Obchodnú akadémiu. Je ženatý a má jedno dieťa. 

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ