Príslušenstvo

Laty, Statívy, Bipody

 Nivelačné, laserové a špeciálne meračské laty
 Statívy pre GPS prijímače, totálne stanice, rotačné lasery a nivelačné prístroje
 Bipody pre všetky druhy meračských tyčiek, totálne stanice a GPS prijímače
 

Držiaky, trojnožky, meračské tyčky, adaptéry

  Držiaky na meračské tyčky pre všetky typy kontrolérov
 Trojnožky na statív
 Meračské tyčky pre GPS prijímače, robotické i mechanické totálne stanice
 Hroty pre meračské tyčky
 Výškové redukcie na statívy a magnetické konzoly

Batérie, nabíjačky, káble

 Nabíjacie adaptéry pre rôzne druhy batérií
 Batérie pre GPS prijímače aj totálne stanice
 Záložné zdroje
 Káble

Optické nivelačné prístroje

 Každodenné použitie na stavbe, prenášanie výšok, kontrola skutočného vyhotovenia
 Práca v oblasti inžinierskej geodézia, budovanie bodových polí
 Vytyčovanie vodorovných rovín, kontrola mocnosti vrstiev materiálov
 Sledovanie deformácií a overenie zvislosti
 Iné presné merania

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ