Ako si správne vybrať?

 

Niekoľko rád pre správny výber nivelačného systému


V dnešnej silnej konkurencii musia byť stavebné práce vykonávané precízne, rýchlo a musia priniesť zisk. To znamená, že musíte pracovať s vyššou presnosťou a efektivitou než predtým. Nová generácia nivelačných systémov Trimble ponúka komplexné riešenie stavebných prác od ponuky až po koncové práce. Správna voľba typu nivelačného systému vedie k výraznému zvýšeniu produktivity, odpadnú dodatočné práce, Cash-Flow a váš zisk sa zvýši.


Čo všetko môžete pomocou nivelačného systému ovplyvniť:

 •  Zvýšiť produktivitu práce stroja (až o 400% - podľa typu nivelačného systému).
 •  Znížiť počet pojazdov stroja (nižšie opotrebovanie, úspora pohonných hmôt).
 •  Zabezpečiť vyššiu a konštantnú presnosť prác (zníženie nákladov na materiál a jeho dopravu).
 •  Minimalizovať kontrolne práce.
 •  Znížiť náklady na geodetické práce.
 •  Odstrániť chyby spôsobené ľudským faktorom.
 •  Presne plánovať, aby spotrebované množstvo materiálu vždy zodpovedalo rozpočtu.


1. Najskôr si premyslite, na aký druh stavebných prác budete nivelačný systém používať


Stavebné práce v rovine, v jednom alebo dvoch spádoch (športové plochy, haly, parkoviská a podobne)
Odporúčanie:

 • Riadenie výšky a priečneho sklonu dvomi laserovými senzormi - systém s vysokou produktivitou a nízkou obstarávacou cenou v porovnaní s 3D systémom (stroj sa môže pohybovať ľubovoľným smerom).
 •  Riadenie výšky jedným laserovým senzorom a automatické riadenie sklonu v % - nižšia produktivita u sklonených plôch. Stroj musí jazdiť rovnobežne alebo kolmo na os spádu.


Líniové a veľkoplošné stavby s častými zmenami pozdĺžneho a priečneho spádu (cesty, diaľnice, skládky, golfové ihriská a pod)
Odporúčanie:

 •  Riadenie výšky ultrazvukovým senzorom a automatické riadenie sklonu v % - ekonomické riešenie. Pri snímaní ultrazvukovým senzorom dochádza ku kopírovaniu nepresností a tým aj k narastaniu výškovej odchýlky.
 •  Nivelačný systém 3D umožňuje pracovať podľa vloženého digitálneho modelu upravovaného terénu. Pre vedenie stroja v 3D je používaná motorizovaná totálna stanica alebo GPS navigácia - vyššie obstarávacie náklady, ale najvyššiu produktivita a presnosť vykonávaných prác. GPS systém pracuje s presnosťou do 2 cm, systém riadený univerzálnou totálnou stanicou pracuje s presnosťou 3-5 mm.


2. Zoznámte sa s jednotlivými komponentmi nivelačných systémov, aby ste mali prehľad, čo vám ktorá firma ponúka.

 >> Viac informácií o komponentoch nivelačných systémov Trimble


3. Zaobstarajte si technológie, ktoré môžete využiť na všetkých strojoch bez ohľadu na výrobcu a typ.


Ak sa rozhodnete pre nivelačné systém Trimble a vybavíte stroje predprípravou Trimble READY, môžete jeden nivelačný systém (2D alebo 3D) veľmi ľahko presunúť z jedného stroja na druhý. To znamená, že môžete jeden systém použiť pre dozér, grejdre, rýpadlo, skrejper, finišer, cestnú frézu alebo valec, a tak túto technológiu maximálne využiť u flotily stavebných strojov.


4. Zistite si, aké servisné služby vám ponúka dodávateľ nivelačného systému. V praxi sa sami presvedčíte, že je to ďaleko dôležitejšie ako drobný rozdiel v nákupnej cene.


Servisné služby poskytované spoločnosťou SITECH SK

 • Servis 7 dní v týždni.
 • HOT LINE 24 hodín denne. 
 • Servis a technická podpora na pobočke v Banskej Bystrici. K zákazníkovi vyráža technik s kompletne vybaveným servisným vozidlom a s najkratšou dojazdovou vzdialenosťou.
 • Veľký počet náhradných dielov na sklade.
 • Zdarma zapožičanie náhradného komponentu v prípade poruchy.


5. Presvedčte sa, aké popredajné služby a technickú podporu vám môže dodávateľ ponúknuť.


Služby a technická podpora poskytovaná spoločnosťou SITECH SK

 •  Profesionálna príprava digitálnych modelov terénu, určená pre riadenie strojov a meračské práce.
 •  Bezplatné konzultácie pri riešení vašich problémov.
 •  Školiace stredisko pre práce s novými technológiami, vrátane výcviku strojníkov na strojoch vybavených najmodernejšími nivelačnými systémami.
 •  Požičovňa meračských a nivelačných systémov vám umožní znížiť investície pri zaobstarávaní nových technológií.
 •  Ucelené kompletné produktové riešenie od stavby až po kanceláriu "Trimble Connected Site - Prepojená Stavba".


Trimble je zameraný na zvyšovanie produktivity vo všetkých fázach stavebného procesu. Tu je len niekoľko dôvodov, prečo by sa Trimble mohol stať práve vaším partnerom pri zvyšovaní produktivity.
>> Viac informácií


Ak chcete získať podrobnejšie informácie, neváhajte a kontaktujte nás.

 

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ