Osem dôvodov, prečo je Trimble pravým partnerom pre Vás

Spoľahlivejší príjem GPS signálov


Systémy Trimble GPS + GLONASS majú najvýkonnejší RTK-procesor, ktorý zaručuje lepší príjem satelitných signálov. To znamená, že budete pracovať bez prerušovania a prestojov výrazne rýchlejšie a efektívnejšie.

Robustnosť


Vaše vybavenie musí byť pripravené na tvrdé stavebné podmienky. Preto sú od základu všetky komponenty systému Trimble robustné a koncipované pre najnáročnejšie použitie.

Rýchlejší priebeh prác


S nivelačnými systémami Trimble dosiahnete aj pri vyšších pojazdových rýchlostiach rovnakú presnosť práce. Naše systémy vynikajú rýchlejším prenosom dát, integrovaným prijímačom a rýchlejšou inicializáciou. Keď iné systémy ešte vykonávajú hrubé práce, vy už finišujete!

Dve antény sú lepšie ako jedna


Náš patentovaný duálny GPS + GLONASS systém vám odovzdáva vysoko presné informácie o pozícii radlice a smere pohybu stroja. Už žiadne odhady!

À propos smart ...


Iba Trimble vám môže ponúknuť GNSS "Smart anténu" kompaktné GPS + GLONASS prijímač s integrovanou anténou. Táto kombinácia obstojí aj v najťažších stavebných podmienkach a pritom zaručí flexibilnú a presnú prácu.

Aj začiatočník bude pracovať ako profesionál


Riadiaca jednotka nášho nivelačného systému Timble má intuitívne a jednoduché ovládanie. Váš strojník bude oveľa produktívnejší.

Rýchlejšia a jednoduchšia príprava


Systémy Trimble sú rýchlejšie pripravené na nasadenie ako systémy ostatných výrobcov. Vďaka nim môžete začať pracovať skôr ako vaša konkurencia.

Budúcnosť si zaistite už dnes


3D nivelačné systémy Trimble podporujú moderné signály GPS a GLONASS, sú pripravené aj pre príjem nového signálu GPS L5 a satelitnej siete GALILEO. Neskôr nebudete musieť investovať do nového systému, aby ste mohli prijímať nové GPS signály. 

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ