Komponenty nivelačného systému TRIMBLE

Riadiaca jednotka CB 450


Umožňuje operátorovi intuitívne ovládať všetky funkcie a nastavenia nivelačného systému. Riadiaca jednotka využíva modernú technológiu CAN, je vybavená 4,3 "farebným grafickým displejom, internou pamäťou 450 MB, USB portom a štyrmi integrovanými svetelnými lištami pre ľahkú vizuálnu navigáciu. Hlavnou prednosťou riadiacej jednotky CB450 je možnosť využitia pre ľubovoľný typ stavebného stroja - grejdre, dozér, rýpadlo, skrejper, škrabače, valec, finišér - a to v režime 2D i 3D riadenia. Táto flexibilita nivelačných systémov Trimble vám zaistí najefektívnejšie využitie vašej investície.

 Laserový senzor LR410


Slúži na presnú detekciu laserového lúča v rozsahu 360 °. LR410 je 100% vodotesný, vybavený kontinuálnymi detekčnými oknami s výškou 231 mm. Senzor je schopný pracovať s presnosťou 1,5 mm.

 

 

 

 

 

 

 

Senzor priečneho sklonu AS400


Vodotesný senzor s vysokou presnosťou a stabilitou merania. Rozsah merania ± 100%, teplotná kompenzácia. Používa sa ako senzor priečneho sklonu radlice alebo ako senzor pozdĺžneho sklonu stroja.

 

 

 

Elektronický stožiar EM400


Umožňuje presnú zmenu nastavenia výšky porovnávanej pláne s krokom 1 mm a teleskopickým vysunutím 120 cm. Uľahčuje a urýchľuje obsluhe nastavenie a zmenu výšky radlice priamo z kabíny stroja. EM400 môže byť samozrejme vybavený vysoko kvalitným odpružením M4 zaisťujúcim maximálnu stabilitu a ochranu proti pracovným nárazom.

 

 

 

 

 

 

Senzor natočenia RS400


Vodotesný senzor RS400 slúži pre určenie pootočenia radlice grejdra alebo dozéra, ktorého hodnota je použitá pre určenie aktuálneho priečneho sklonu radlice.

 

 

 

 

Mechanický stožiar


Slúži na pripevnenie laserových senzorov na radlicu stroja a je vybavený metrickým meradlom. Zmenu výšky upravovanej pláne je nutné vykonávať manuálnym zasunutím alebo vysunutím stožiaru, alebo zmenou výšky rotačného lasera.

 

 

 

 

 

 

Ultrazvukový senzor ST400


ST400 je využívaný pre snímanie výšky z fyzickej referenčnej roviny ako je nivelačné lanko, obrubník, existujúca vrstva atď. Detekčná výška senzora je od 30 cm do 130 cm. U nivelačných systémov určených pre dozéry sa ultrazvukový senzor používa veľmi zriedka.

 

 

 

 

 

 

Uhlový senzor AS450


AS450 je 360 ​​° uhlový senzor, ktorý je súčasťou 2D i 3D nivelačného systému určeného pre rýpadlá. Tento extrémne odolný senzor slúži na meranie sklonu výložníka, ramena a lopaty. Je hermeticky uzavretý a plne vodotesný do hĺbky 20 m. Funkcia teplotnej kompenzácie zaisťuje presné meranie. Kalibračné otvory zaručia po demontáži a následnej montáži pripevnenie senzora do rovnakej pozície.

 

 

 

Laserový senzor LC450


U 2D nivelačných systémov určených pre rýpadlá je robustný laserový senzor LC450 s integrovaným 360 ° uhlovým senzorom inštalovaný na ramene rýpadla. Senzor je plne vodotesný do hĺbky 10 m a má klinový tvar pre optimálny príjem laserového lúča. Funkcia teplotnej kompenzácie zaisťuje presné meranie uhlového senzora. Kalibračné otvory zaručia po demontáži a následnej montáži pripevnenie senzora do rovnakej pozície.

 

 

 

 

 

 

Riadiaca jednotka CB 460


Umožňuje operátorovi intuitívne ovládať všetky funkcie a nastavenia nivelačného systému. Riadiaca jednotka využíva modernú technológiu CAN, je vybavená veľkým 7,0 "farebným grafickým displejom, internou pamäťou 3.7 GB, USB portom a štyrmi integrovanými svetelnými lištami pre ľahkú vizuálnu navigáciu. Hlavnou prednosťou riadiacej jednotky CB450 je možnosť využitia pre ľubovoľný typ stavebného stroja - grejder, dozér, rýpadlo, skrejper, škrabače, valec, finišér - a to v režime 2D aj 3D riadenia. Táto flexibilita nivelačných systémov Trimble vám zaistí najefektívnejšie využitie vašej investície.

 

 

 

GPS + GLONASS anténa MS992


MS992 je robustná integrovaná anténa s prijímačom, ktorá poskytuje užívateľovi rýchlejšiu inicializáciu, vyšší výkon a modernú detekciu pri práci v zárezoch alebo blízko stromov.

Základné vlastnosti:

  •  GPS zmodernizovaný L2C ​​a L5 signál.
  •  GLONASS.
  •  WAS, EGNOS, MASS.
  •  Dátová zbernica CAN.
  •  100% hermeticky uzavreté puzdro.
  •  Rýchloupínacie uchytenie.
  •  

Odrazný hranol MT900


MT900 je 360 ​​° odrazový hranol s CAN-Bus technológiou, s robustnou konštrukciou odolnou proti otrasom a umožňujúcou vysoko presné sledovanie pozície radlice, hladiacej lišty finišera alebo frézovacieho valca. Pretože je MT900 vybavený obojsmernou komunikáciou s totálnou stanicou, nemôže na stavbe dôjsť k sledovaniu nesprávneho hranola. MT900 disponuje tiež najväčším vertikálnym uhlom sledovania, ktorý je ± 45 °.

 

 

 

 

 

 

Laserový senzor SR300


SR 300 je 360 ​​° laserový senzor, ktorý sa používa pri nivelačných systémoch 3D-GPS pre zlepšenie vertikálnej presnosti (3-6 mm). Vyznačuje sa jednoduchou a rýchlou montážou a CAN-Bus technológiou. V prípade straty laserového lúča je obsluha stroja informovaná riadiacou jednotkou. Laserový signál môže odovzdávať ľubovoľný rotačný laser. SR300 môže byť tiež používaný ako klasický laserový senzor.

 

 

 

 

 

 

Duálny rádiomodem SRN410


Nová generácia robustných duálnych rádiomodemov určených pre nivelačné systémy 3D riadené univerzálnou totálnou stanicou alebo GPS technológiou. SNR410 môže prenášať dáta aj cez WiFi rozhranie.

 

 

 

 

 

 

 

GSM modem SNM940


Odolný 3G GSM modem s WIFI rozhraním, prostredníctvom ktorého môže prijímať 3D-GPS nivelačný systém korekčné signály cez internetové rozhranie. SNM940 umožňuje tiež obojsmerný tok dát medzi stavebným strojom a kanceláriou - napríklad prenos digitálnych modelov, informácií o produktivite stroja, miery zhutnenie atď. Tento modem je tiež používaný k prenosu dát určených pre manažment stavebných strojov.

 

 

 

Valve modul


Pracuje s technológiou CAN, má 100% vodotesné puzdro. "Valve modul" umožňuje vysoko kvalitné štvorstupňové automatické a manuálne nastavenie elektromagnetických ventilov hydraulického systému stroja.

 

 

 

Napájací modul


Dodáva "čisté" jednosmerné napätie (9-32VDC) nivelačnému systému stroja a zabezpečuje ochranu nielen pred predpätím spôsobeným prevádzkou stroja. Napájací modul má 100% vodotesné puzdro.

 

 

Káblový HARNESS


Už pri inštalácii akéhokoľvek nivelačného systému 2D je na stroji nainštalovaná kabeláž, ktorá umožňuje okamžité pripojenie ľubovoľného komponentu alebo rozšírenie na niveláciu 3D bez nutnosti ďalších zásahov do stroja.

 

 

Prepojovacie káble


Všetky nivelačné systémy Trimble používajú modernú technológiu CAN, ktorá sa okrem iného zaobíde bez použitia zbytočne robustných a cenovo nákladných prepojovacích káblov.

 

Kontrolery & software


Trimble ponúka široký výber kontrolerov, ktoré využívajú rovnaké dátové súbory ako riadiaca jednotka v stroji. Spoločné dáta môže súčasne využívať ľubovoľný počet užívateľov. Software Trimble umožňuje projektantom alebo geodetom spracovávať súbory daných bodov, vytvárať a kontrolovať digitálne modely, súbory nastavenia strojov a vykonávať umiestnenie do súradnicového systému.

 

 

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ