Nivelačné systémy 2D

Dozér

Laserová nivelácia
Riadenie priečneho sklonu

Grejder

Ultrazvuková nivelácia
Laserová nivelácia
Riadenie priečneho sklonu

Cestná fréza

Ultrazvuková nivelácia
Mechanické snímanie
Riadenie priečneho sklonu
Priemerovací systém

Finišér

Ultrazvuková nivelácia
Mechanické snímanie
Riadenie priečneho sklonu
Priemerovací systém

Nivelačná radlica

Laserová nivelácia
Riadenie priečneho sklonu
Dva typy niv. systémov

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ