Nivelačný systém Trimble PCS400 pre riadenie frézovacieho valca

 Nivelačné systémy Trimble PCS 400 umožňujú automatické riadenie výšky a priečneho sklonu frézovacieho valca s využitím ultrazvukových, laserových alebo mechanických senzorov a samozrejme v kombinácii s využitím senzora priečneho sklonu. Štandardom sa tiež stáva riadenie výšky a priečneho sklonu frézovacieho valca nivelačnými systémami 3D, kde je používaná pre riadenie frézy univerzálna totálna stanica.

 

 

 

 

Riadiaca jednotka CB440

 •  Veľký a prehľadný LCD grafický displej
 •  Odštartovanie práce iba stlačením dvoch tlačidiel
 •  Farebné diódy pre zobrazenie vzdialenosti od referenčnej roviny
 •  Jednoduchá kontrola výšky a priečneho sklonu
 •  CB440 môže automaticky ovládať jednu alebo obe strany hladiacej lišty súčasne

   

   

   

 

Ultrazvukový senzor ST200

 •  ST200 je vybavený piatimi ultrazvukovými vysielačmi, ktoré zaisťujú vysoko presné meranie vzdialenosti k referenčnej rovine
 •  Presnosť merania pri snímaní z plochy ± 1 mm
 •  Presnosť merania pri snímaní z nivelačného lanka ± 2 mm
 •  Bezúdržbové keramické senzory
 •  Automatická teplotná kompenzácia
 •  Riadiaca jednotka zobrazuje na displeji presnú pozíciu nivelačného lanka voči stredu ultrazvukového senzora 

 

Ultrazvukový priemerovací systém

 •  Masívna a pritom ľahká hliníková konštrukcia konzoly
 •  Voliteľné umiestnenie ultrazvukových senzorov
 •  Priemerovací systém využíva tri ultrazvukové senzory ST200
 •  Nastaviteľná dĺžka ultrazvukovej lyže 10 až 20 m

 


 Senzor priečneho sklonu AS200

 •  Robustný senzor s rozsahom sklonu ± 20%
 •  Ochrana proti vibráciám a vlhkosti
 •  Stabilita 0,1%, presnosť 0,1%

 

 

 

Mechanický senzor CS200

 •  Určený pre veľmi presné práce
 •  Snímanie z lanka alebo plochy
 •  Presnosť merania ± 0,1 °, ± 0,3 mm

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ