Nivelačný systém Trimble PCS400 pre riadenie hladiacej lišty finišéra

Trimble PCS400 je nivelačný systém určený pre automatické riadenie výšky a priečneho sklonu hladiacej lišty finišéra. Modulárny systém PCS400 umožňuje pripojenie ultrazvukového, mechanického alebo laserového senzora a senzora priečneho sklonu. Pre práce, kde je potrebné odstrániť pozdĺžne nerovnosti, je ideálne použiť priemerovaciu ultrazvukovú lyžu. Ak potrebujete, aby finišér pracoval podľa digitálneho modelu, je nivelačný systém PCS400 možné okamžite rozšíriť na PCS900, ktorý využíva pre presné riadenie výšky a priečneho sklonu hladiacej lišty univerzálnu totálnu stanicu.


Finišer využívajúci nivelačný systém Trimble PCS400 je vybavený dvoma riadiacimi jednotkami ovládajúcimi jednotlivé strany hladiacej lišty. V prípade akéhokoľvek poškodenia jednej riadiacej jednotky môže byť druhá použitá pre automatické ovládanie oboch strán hladiacej lišty. Riadiaca jednotka umožňuje okrem iného aj automatické skalibrovanie hydrauliky stroja, ktorá zaisťuje veľmi presné držanie hladiacej lišty v požadovanej výške a spáde. Všetky komponenty nivelačného systému PCS400 majú stupeň krytia IP67.

 


 Riadiaca jednotka CB440

 •  Veľký a prehľadný LCD grafický displej
 •  Odštartovanie práce iba stlačením dvoch tlačidiel
 •  Farebné diódy pre zobrazenie vzdialenosti od referenčnej roviny
 •  Jednoduchá kontrola výšky a priečneho sklonu
 •  CB440 môže automaticky ovládať jednu alebo obe strany hladiacej lišty súčasne

 


 Ultrazvukový senzor ST200

 •  ST200 je vybavený piatimi ultrazvukovými vysielačmi, ktoré zaisťujú vysoko presné meranie vzdialenosti k referenčnej rovine
 •  Presnosť merania pri snímaní z plochy ± 1 mm
 •  Presnosť merania pri snímaní z nivelačného lanka ± 2 mm
 •  Bezúdržbové keramické senzory
 •  Automatická teplotná kompenzácia
 •  Riadiaca jednotka zobrazuje na displeji presnú pozíciu nivelačného lanka voči stredu ultrazvukového senzora 

 


 Ultrazvukový priemerovací systém

 •  Masívna a pritom ľahká hliníková konštrukcia konzoly
 •  Voliteľné umiestnenie ultrazvukových senzorov
 •  Priemerovací systém využíva tri ultrazvukové senzory ST200
 •  Nastaviteľná dĺžka ultrazvukovej lyže 10 až 20 m

 

 


 Senzor priečneho sklonu AS200

 •  Robustný senzor s rozsahom sklonu ± 20%
 •  Ochrana proti vibráciám a vlhkosti
 •  Stabilita 0,1%, presnosť 0,1% 

 

 

 Mechanický senzor CS200

 •  Určený pre veľmi presné práce
 •  Snímanie z lanka alebo plochy
 •  Presnosť merania ± 0,1 °, ± 0,3 mm
   

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ