Systém Trimble SPLMC pre riadenie nivelačnej radlice

Nivelačné radlice sa v dnešnej dobe vďaka nízkym obstarávacím nákladom a vysokému pracovnému výkonu stávajú hitom v stavebníctve. Nivelačné radlice sú vybavené dvomi laserovými senzormi, ktoré automaticky udržujú požadovanú výšku a priečny spád. Nespornou výhodou týchto zariadení je aj to, že je možné s touto technikou zrovnávať plochy, ktoré nie sú pre veľké stavebné stroje prístupné


Nivelačné radlice tlačené


Nivelačné tlačené radlice sú používané u kolesových alebo pásových nakladačov. Ich výška môže byť automaticky riadená zmenou výšky výložníka a priečny sklon je nastavovaný nezávislou piestnicou (rovnaký princíp ako u dozérových radlíc). Druhou variantou sú nivelačné radlice vybavené samostatným hydraulickým rozdeľovačom s elektromagnetickými ventilmi, ktoré ovládajú samostatné piestnice pre nastavenie výšky a sklonu. U tejto varianty zostáva výložník nehybný. Šmykom riadený nakladač je tiež možné vybaviť prídavnou grejdrovou radlicou, kde je pomerne často používané aj ultrazvukové snímania.


Nivelačné radlice ťahané


Ťahané radlice sú najčastejšie pripojené za klasickým traktorom a sú vybavené samostatným hydraulickým rozdeľovačom s elektromagnetickými ventilmi, ktoré ovládajú piestnice pre nastavenie výšky a sklonu. Tieto nivelačné radlice sú najčastejšie používané pre zrovnávanie väčších plôch, ako sú napríklad športové ihriská.  Nivelačné radlice nemusia byť vždy vybavené iba laserovými senzormi, ale môžu používať senzory sklonu, ultrazvukové senzory, GPS anténu alebo môžu byť riadené univerzálnou totálnou stanicou. Pre presnosť práce je veľmi dôležité, aby nivelačné radlice boli vybavené proporcionálnymi elektromagnetickými ventilmi.


Keď budete mať záujem, môžete si tento typ nivelačného systému vyskúšať priamo v praxi na šmykom riadených nakladačoch Caterpillar u firmy Phoenix Zeppelin.
 

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ