Nivelačné systémy 3D

Dozer

Riadenie GNSS
Riadenie GNSS+Laser
Riadenie totálnou stanicou

Grejder

Riadenie GNSS
Riadenie GNSS+Laser
Riadenie totálnou stanicou

Cestná fréza

Riadenie totálnou stanicou
Kombinácia 3D a 2D

Finišer

Riadenie totálnou stanicou
Kombinácia 2D a 3D 

Valec

Riadenie GNSS
Riadenie totálnou stanicou
Kontrola zhutnenia

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ