Cestná fréza

3D nivelačný systém Trimble GCS900 umožňuje s vysokou presnosťou automaticky riadiť výšku a priečny sklon frézovacieho valca priamo podľa  digitálneho modelu terénu, ktorý je vložený v riadiacej jednotke nivelačného systému.


Systém GCS900 používa na riadenie výšky a priečneho sklonu frézovacieho valca univerzálnu totálnu stanicu, Tento systém je možné kombinovať aj s ultrazvukovým senzorom alebo vodiacou doskou. Vďaka systému 3D-UTS odpadajú náklady vynaložené na geodetické práce spojené s vytyčováním a ustanovením nivelačného lanka.

Ak vybavíte vaše stroje predprípravou Trimble READY, môžete jeden nivelačný systém veľmi ľahko presunúť z jedného stroja na druhý bez ohľadu na výrobcu. To znamená, že môžete jeden systém použiť pre dozér, Gréder, rýpadlo, skrejper, finišér, cestnú frézu alebo valec. To všetko robíme kvôli maximálnemu využitiu tejto technológie u flotily stavebných strojov

Ako systém pracuje:


Totálna stanica automaticky vyhľadá a sleduje aktívne navádzacie zariadenie (odrazový hranol), ktoré je namontované na elektronickom stožiari nad stredom frézovacieho valca a neustále určuje ako vzdialenosť, tak aj horizontálny a vertikálny uhol k tomuto cieľu. Pretože bola totálna stanica skôr orientovaná na dva vzťažné body, môže takto určiť presnú polohu a orientáciu frézovacieho valca v priestore.


Keďže sa vždy pracuje len s jedným aktívnym cieľom, musí byť druhá strana frézovacieho valca riadená senzorom priečneho sklonu, vodiacou doskou alebo ultrazvukovým senzorom.


Údaje o plánovanom modele terénu sú uložené na pamäťovej karte v 3D riadiacej jednotke. Tá spracováva merané dáta z totálnej stanice, senzoru priečneho sklonu, vodiacej dosky alebo ultrazvukového senzora, porovnáva ich s uloženými projektovanými hodnotami modelu a navádza frézovací valec neustále po požadovanom profile terénu.


Trimble univerzálna totálna stanica disponuje jedinečnou technológiou presného určenia polohy pohyblivého cieľa pomocou okamžitej synchronizácie uhlov a dĺžok. Obojsmerná komunikácia medzi odrazovým hranolom stroja a totálnou stanicou (až 16 kanálov) zabezpečuje nerušené sledovanie stavebného stroja. Medzi ďalšie bezkonkurenčné vlastnosti patrí vysoká rýchlosť sledovania pohybu stroja a sledovací vertikálny uhol až ± 45%. Trimble univerzálnu totálnu stanicu môžete použiť ako pre riadenie stavebných strojov, tak pre jedno mužnú kontrolu upravovanej plochy alebo pre akékoľvek geodetické a meračské práce.


 
Čo je dôležité vedieť:

  •  Maximálny akčný rádius pre riadenie stavebného stroja je 700 m.
  •  Medzi stavebným strojom a totálnou stanicou musí byť zabezpečená vzájomná viditeľnosť. Ak totálna stanica stratí navádzací cieľ na stroji (napr. stroj prejde za prekážkou), prebehne jeho automatické vyhľadanie a zacielenie alebo vodič po odstránení prekážky manuálne spustí opätovné vyhľadávanie zámerného cieľa.
  •  Pre jeden stavebný stroj je vždy potrebná jedna totálna stanica.
  •  Systém 3D-UTS je využívaný tam, kde je požadovaná čo najvyššia presnosť vykonávaných prác alebo kde nie je možný príjem satelitných signálov ako napríklad haly a tunely.
  • Výšková presnosť vykonávaných prác sa pohybuje medzi 2-5 mm.

 Popis komponentov nivelačného systému 3D-UTS v pdf tu.

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ