3D nivelačný systém TRIMBLE GCS900 - riadenie hladiacej lišty finišéra

3D nivelačný systém Trimble GCS900 je lídrom v odbore riešenia presných dokončovacích prác, a preto je používaný pre kontrolu výšky a sklon hladiacej lišty finišéra podľa vloženého digitálneho modelu terénu. Na konanie je používaná univerzálna totálna stanica, ktorú je možné kombinovať s ultrazvukovým senzorom alebo priemerovacou ultrazvukovou lyžou. Vďaka systému 3D-UTS odpadajú náklady vynaložené na geodetické práce spojené s vytyčováním a ustanovením nivelačného lanka.


Ak vybavíte stroje predprípravou Trimble READY, môžete rovnaký nivelačný systém veľmi ľahko presunúť z jedného stroja na druhý bez ohľadu na výrobcu. To znamená, že môžete pre dozér, Gréder, rýpadlo, skrejper, finišér, cestnú frézu alebo valec použiť jeden systém. To všetko robíme kvôli maximálnemu využitiu tejto technológie u flotily stavebných strojov


Ako systém pracuje:


Totálna stanica automaticky vyhľadá a sleduje aktívne navádzacie zariadenie (odrazový hranol), ktoré je namontované na elektronickom stožiari na hladiacej lište finišéra, a neustále určuje ako vzdialenosť, tak aj horizontálny a vertikálny uhol k tomuto cieľu. Pretože bola totálna stanica nastavená tak, aby sa orientovala podľa dvoch vzťažných bodov, môže takto presne polohovať a riadiť hladiacu lištu finišéra v priestore. Keďže sa vždy pracuje len s jedným aktívnym cieľom, musí byť druhá strana hladiacej lišty riadená senzorom priečneho sklonu alebo ultrazvukovým senzorom.


Rovnako ako u GPS systému sú údaje o plánovanom modele terénu uložené na pamäťovej karte v 3D riadiacej jednotke. Táto spracováva merané dáta z totálnej stanice, senzoru priečneho sklonu alebo ultrazvukového senzora, porovnáva ich s uloženými projektovanými hodnotami modelu a navádza hladiace lištu neustále po požadovanom profile terénu.


Trimble univerzálna totálna stanica disponuje jedinečnou technológiou presného určenia polohy pohyblivého cieľa pomocou okamžitej synchronizácie uhlov a dĺžok. Obojsmerná komunikácia medzi odrazovým hranolom stroja a totálnou stanicou (až 16 kanálov) zabezpečuje nerušené sledovanie stavebného stroja. Medzi ďalšie bezkonkurenčné vlastnosti patrí vysoká rýchlosť sledovania pohybu stroja a sledovací vertikálny uhol až ± 45%. Trimble univerzálnu totálnu stanicu môžete použiť ako pre riadenie stavebných strojov, tak pre kontrolu upravenej plochy (stačí jeden pracovník) alebo pre akékoľvek geodetické a meračské práce.


Čo je dôležité vedieť:

  •  Maximálny akčný rádius pre riadenie stavebného stroja je 700 m.
  •  Medzi stavebným strojom a totálnou stanicou musí byť zabezpečená vzájomná viditeľnosť. Ak totálna stanica stratí navádzací cieľ na stroji (napr. stroj prejde za prekážkou), prebehne jeho automatické vyhľadanie a zacielenie, alebo vodič po odstránení prekážky manuálne spustí opätovné vyhľadávanie zámerného ciela.
  •  Pre jeden stavebný stroj je vždy potrebná jedna totálna stanica.
  •  Systém 3D-UTS je využívaný tam, kde je požadovaná čo najvyššia presnosť vykonávaných prác alebo kde nie je možný príjem satelitných signálov ako napríklad v halách a tuneloch.
  •  Výšková presnosť vykonávaných prác sa pohybuje medzi 2-5 mm.


Popis komponentov nivelačného systému 3D v pdf tu.

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ