3D nivelačný systém TRIMBLE GCS900 pre riadenie radlice grejdra

Stavebný stroj vybavený 3D systémom Trimble GCS900 uskutočňuje terénne úpravy priamo podľa vloženého digitálneho modelu. Vďaka tejto technológii môže stroj pracovať rýchlejšie než kedykoľvek predtým, a to aj pri najkomplikovanejších projektoch. To vám umožní vykonávať zemné práce (od bytovej výstavby až po infraštruktúru) s maximálnou produktivitou a vysokou presnosťou.


3D nivelačný systém Trimble GCS900 určený pre riadenie zrovnávača môže využívať GPS technológiu alebo univerzálnu totálnu stanicu pre práce vyžadujúce vysokú presnosť.

Ak vybavíte svoje stroje predprípravou Trimble READY, môžete rovnaký nivelačný systém veľmi ľahko presunúť z jedného stroja na druhý bez ohľadu na výrobcu. To znamená, že môžete pre dozér, Gréder, rýpadlo, skrejper, finišér, cestnú frézu alebo valec použiť jeden systém. To všetko robíme kvôli maximálnemu využitiu tejto technológie u flotily stavebných strojov

Pre podrobnejšie informácie zvoľte typ 3D nivelačného systému:

 Nivelačný systém 3D-GPS

 Nivelačný systém 3D-UTS

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ