Nivelačný systém 3D - GPS

Ako systém pracuje:


Systém Trimble, určený pre kolesové a pásové rýpadlá, využíva vysoko odolné špeciálne uhlové senzory, ktoré sú pripevnené na tele rýpadla, výložníka, ramena a lyžici. Tieto senzory kontrolujú uhly jednotlivých "dielov". Z meraných uhlov a nadefinovaných dĺžok je systém schopný vypočítať presnú pozíciu lyžice rýpadla.


GPS prijímače namontované na stožiaroch umiestnených na tele rýpadla prijímajú signály z GPS satelitov a určujú ako polohu, tak aj smer lyžice rýpadlá v projekte. Aby ste boli schopní pracovať s presnosťou do 2 cm, musíte použiť GPS referenčnú stanicu, ktorá vysiela cez rádiomodem upresňujúce korekcie do stroja. Môžete tiež použiť GPRS modem prepojený s nivelačným systémom a prijímať upresňujúce korekcie cez internet.


Projektovaný digitálny model terénu (stavby) býva k dispozícii v štandardizovaných formátoch. Nahrá sa na pamäťovú kartu, ktorá sa vloží do 3D riadiacej jednotky.


3D riadiaca jednotka spracováva signály z GPS antén, z uhlových senzorov a referenčnej stanice (alebo GPRS modemu) a porovnáva ich s uloženými projektovanými hodnotami. Pozíciu lyžice rýpadla a všetky výškové zmeny môže obsluha sledovať ako na displeji riadiacej jednotky, tak aj na diódových lištách slúžiacich pre vizuálnu kontrolu.


Čo je dôležité vedieť:

  •  Akčný rádius na jednu referenčnú stanicu je asi 2 až 3 km s ohľadom na tvar okolitého terénu. Dosah referenčnej stanice je možné zvýšiť takzvanými repeatermi (opakovačmi).
  •  Pri používaní systému 3D-GPS musí byť zaistený voľný výhľad na oblohu. To znamená, že tento systém je nevhodný pre práce pod zemou, v úzkych údoliach alebo v lese. V týchto situáciách odporúčame používať systém 3D-UTS.
  •  Nie je nutná viditeľnosť medzi strojom a referenčnou stanicou. Pomocou rádiového spojenia na stavenisku môže jedna referenčná stanica ovládať ľubovoľný počet stavebných strojov.
  •  Výšková presnosť vykonávaných prác sa pohybuje medzi 2-3 cm.
  •  Vďaka flexibilite je nivelačný systém 3D-GPS vhodný pre veľké stavenisko, ako sú napríklad líniové stavby.


Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ