Nivelačný systém 3D-UTS

 Ako systém pracuje:


Systém Trimble, určený pre kolesové a pásové rýpadlá, využíva vysoko odolné špeciálne uhlové senzory, ktoré sú pripevnené na tele rýpadla, výložníka, ramena a lyžici. Tieto senzory kontrolujú uhly jednotlivých "dielov". Z meraných uhlov a nadefinovaných dĺžok je systém schopný vypočítať presnú pozíciu lyžice rýpadla.


Totálna stanica automaticky vyhľadá a sleduje aktívne navádzacie zariadenie (odrazový hranol), ktoré je namontované na tele rýpadla a neustále určuje ako vzdialenosť, tak aj horizontálny a vertikálny uhol k tomuto cieľu. Pretože bola totálna stanica predtým nastavená, aby sa riadila podľa dvoch vzťažných bodov, môže takto určiť presnú polohu a orientáciu lyžice rýpadla v priestore.


Tak ako pri GPS systéme sú rovnaké údaje o projektovanom modele terénu uložené na pamäťovej karte v 3D riadiacej jednotke. Tá spracováva merané dáta z totálnej stanice a uhlových senzorov, porovnáva ich s uloženými projektovými hodnotami modelu. Pozíciu lyžice rýpadla a všetky výškové zmeny môže obsluha sledovať ako na displeji riadiacej jednotky, tak  aj na diódových lištách slúžiacich pre vizuálnu kontrolu.


Trimble univerzálna totálna stanica disponuje jedinečnou technológiou presného určenia polohy pohyblivého cieľa pomocou okamžitej synchronizácie uhlov a dĺžok. Obojsmerná komunikácia medzi odrazovým hranolom stroja a totálnou stanicou (až 16 kanálov) zabezpečuje nerušené sledovanie stavebného stroja. Medzi ďalšie bezkonkurenčné vlastnosti patrí vysoká rýchlosť sledovanie pohybu stroja a sledovací vertikálny uhol až ± 45%. Trimble univerzálnu totálnu stanicu môžete použiť ako pre riadenie stavebných strojov, tak pre kontrolu upravenej plochy (stačí jednou osobou), alebo pre akékoľvek geodetické a meračské práce.

Čo je dôležité vedieť:

  •  Maximálny akčný rádius pre riadenie stavebného stroja je 700 m.
  •  Medzi stavebným strojom a totálnou stanicou musí byť zabezpečená vzájomná viditeľnosť. Ak totálna stanica stratí navádzací cieľ na stroji (napr. stroj prejde za prekážkou), prebehne jeho automatické vyhľadanie a zacielenie, alebo po odstránení prekážky vodič manuálne spustí opätovné vyhľadávanie zámerného ciele.
  •  Pre jeden stavebný stroj je vždy potrebná jedna totálna stanica.
  •  Systém 3D-UTS je využívaný tam, kde je požadovaná čo najvyššia presnosť vykonávaných prác alebo kde nie je možný príjem satelitných signálov ako napríklad v halách a tuneloch.
  •  Výšková presnosť vykonávaných prác u rýpadiel sa pohybuje medzi 2-3 cm.

 

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ