3D kontrola procesu zhutnenia

Po zrovnaní musí byť daná vrstva materiálu zhutnená do presnej výšky, aby bola zaručená správna zaťažiteľnosť. S Trimble CCS900 zhutňovacím kontrolným systémom môžu stavebné firmy presne kontrolovať priebeh zhutňovacích prác a zamedziť nepotrebným prejazdom, ktoré spôsobujú nadmerné zhutnenie materiálu.


Požadovaný stupeň zhutnenia bude dosiahnutý výrazne rýchlejšie, presnejšie a s minimom potrebných prejazdov. Materiálové anomálie zhutnenej vrstvy (materiálovo slabé miesta, blokády) sú včas systémom rozpoznané a môžu byť odstránené, prípadne znovu zhutnené, a to ešte pred tým ako dôjde k drahému dokončeniu.

 


Pre kontrolu valca môžete použiť technológiu GPS alebo riadenie univerzálnou totálnou stanicou.


Ak vybavíte stroje predprípravou Trimble READY, môžete rovnaký nivelačný systém veľmi ľahko presunúť z jedného stroja na druhý bez ohľadu na výrobcu. To znamená, že môžete pre dozér, Gréder, rýpadlo, skrejper, finišér, cestnú frézu alebo valec použiť jeden systém. To všetko robíme kvôli maximálnemu využitiu tejto technológie u flotily stavebných strojov


Pre podrobnejšie informácie zvoľte typ 3D nivelačného systému:


Nivelačný systém 3D-GPS


Nivelačný systém 3D-UTS 

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ