Bezdrôtový 2D nivelačný systém TRIMBLE DDS300 – riadenie výkopových prác

V súčasnej dobe je nivelačný systém Trimble DDS300 ekonomicky najzaujímavejší a pritom najflexibilnejší nivelačný systém pre riešenie presných výkopových prác v režime 2D, ktorý je na trhu.


DDS300 používa uhlové senzory RAS300, ktoré merajú sklon výložníka, ramena a lyžice. Z meraných hodnôt a nadefinovaných dĺžok je systém schopný vypočítať presnú pozíciu lyžice rýpadla.


Použitie tohoto systému zvýši rýchlosť a presnosť vykonávaných prác, a to aj v hlbokých výkopoch alebo pri výkopoch naslepo. Systém poskytuje rozsiahle možnosti použitia referenčných povrchov, ako je existujúci povrch, nivelačný bod, predchádzajúci výkop, alebo použitie rotačného lasera. Pripojenie laserového senzora LR15 k systému DDS300 umožní obsluhe rýpadla pracovať bez nutnosti kontroly výšky na vytýčených bodoch. Tento systém je veľmi obľúbený pre použitie nielen u veľkých rýpadiel, ale aj u traktor-bagroch a mini-rýpadlách.


Na stroji nemusia byť inštalované žiadne prepojovacie káble, postačí na výložník, rameno a lyžicu pripevniť nerezové montážne dosky, na ktoré sú naskrutkované jednotlivé senzory. Pri preinštalovaní zo stroja na stroj stačí odňať riadiacu jednotku uchytenú prísavkou na okne a preskrutkovať jednotlivé senzory. Po inštalácii na druhý stroj, ktorá trvá cca 15 minút, zvolíte v zozname riadiacej jednotky typ stroja a môžete začať pracovať.


Základné vlastnosti:

  • Zobrazenie hĺbky, sklonu a vzdialenosti od zvoleného bodu: zobrazenie aktuálnej polohy lopaty rýpadla voči požadovanej výške a sklonu na grafickom   displeji zaisťuje presné výkopové práce, úsporu materiálu a nákladov na dopravu. Ak využívate systém DDS300, odpadajú aj náklady spojené s kontrolnými prácami.
  • Režim profilovanie: umožňuje vytvorenie profilovaných výkopových prác.
  • Rýchle nastavenie výšky: tlačidlo "Bench" slúži na rýchle zadanie výšky. Táto funkcia urýchľuje a uľahčuje všetky práce vykonávané rýpadlami.
  • Laserový režim: pripojenie laserového senzora k systému DDS300 umožní obsluhe stroja pracovať bez nutnosti kontroly výšky na vytýčených bodoch.
  • Nastavenia až 9 typov lyžíc: systém DDS300 vám ponúka nadefinovanie až 9 typov lyžíc. Pri výmene lopaty stačí len zvoliť názov už nadefinovanej lyžice a môžete začať okamžite pracovať.
  • Podpora dvojdielnych výložníkov a svahovacej lyžice: systém DDS300 môže byť používaný aj u rýpadiel s dvojdielnym výložníkom. Ak používate svahovaciu lyžicu, vidí obsluha na displeji riadiacej jednotky naklonenie svahovacej lyžice.

Základné komponenty:

Dotyková riadiaca jednotka CB300

Veľká dotyková riadiaca jednotka CB300 s intuitívnym ovládaním v českom jazyku, s možnosťou nadefinovania ľubovoľného počtu strojov.
Bezdrôtové sklonové senzory napájané tromi AAA batériami s dobou výdrže až 300 hodín. Senzory je možné na jednotlivé diely prilepiť, alebo naskrutkovať či navariť dosky, na ktoré sa senzory naskrutkujú. Vodotesnosť senzoru RAS300 je IP67.


 

 

Laserový senzor LR15


Pripojenie laserového senzora LR15 k systému DDS300 umožní obsluhe stroja pracovať bez nutnosti kontroly výšky na vytýčených bodoch. Senzor je na rameno pripevnený magnetickou konzolou. Laserový senzor LR 15 je možné tiež používať samostatne pre riadenie dozérov, grédrov, šmykom riadených nakladačov atď.

 

 

 

 

Senzor lopaty RAS300                      Senzor ramena RAS300               Senzor výložníka RAS300

                            

 

Rádiový modul RPB300                      Magnetická konzola                        Kompletný nivelačný 

                                                          s rádiovým modulom                  systém v transportnom kufri

                           


 


 

 

 

 


 

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ