2D nivelačný systém Trimble GCS900 - riadenie výkopových prác

 Trimble GCS900 je nivelačný systém určený pre rýpadlá a slúži pre kontrolu výšky a sklonu pri výkopových prácach, svahovaní a profilovaní terénu. Tento systém používa vysoko odolné uhlové senzory, ktoré merajú uhly medzi kabínou, výložníkom, ramenom a lopatou. Z meraných hodnôt a nadefinovaných dĺžok je systém schopný vypočítať presnú pozíciu lyžice rýpadla. GCS600 je koncipovaný pre hydraulické kolesové a pásové rýpadlá. Je to ideálny nivelačný systém pre malé firmy, ktoré chcú vykonávať výkopové práce produktívnejšie a s vyššou mierou zisku.


Použitie indikačného systému Trimble GCS900 zvyšuje rýchlosť a presnosť vykonávaných prác, a to aj v hlbokých výkopoch, pri výkopoch naslepo alebo pod vodou. Systém poskytuje rozsiahle možnosti použitia referenčných povrchov, ako je existujúci povrch, nivelačný bod, predchádzajúci výkop, alebo použitie rotačného lasera.

Pripojenie laserového senzora k indikačnému systému umožní obsluhe rýpadla pracovať bez nutnosti kontroly výšky na vytýčených bodoch. Jednoducho pripevníte laserový senzor na rameno rýpadla, zadáte výšku od laserového lúča k požadovanému povrchu a môžete začať pracovať.

Riadiaca jednotka vám poskytuje možnosť nadefinovania a uloženia až 9 typov pracovných lyžíc. Pri výmene lyžice je len treba zvoliť na displeji riadiacej jednotky ten správny typ a môžete bez nutnosti akýchkoľvek meraní začať pracovať.

Pridaním ďalšieho senzora je možné kontrolovať aj priečny sklon svahovej lyžice alebo lomeného výložníka.


Systém GCS900 disponuje piatimi pracovnými módy:

 • Výkop: umožňuje uloženie ľubovoľného počtu rozdielnych výšok.
  Použitie: výkopové práce v rovine, porovnávanie výšok, výkop pätiek a základov, nivelačné práce.
 • Výška a sklon: umožňuje nastavenie výšky a požadovaného spádu.
  Použitie: výkopové práce v spáde, svahovanie, násypy, priekopy.
 • Profil: umožňuje vytvorenie profilu zloženého z ľubovoľného počtu bodov. 
  Použitie: vytváranie výkopov s rôznymi spádmi a výškovými zmenami.
 • Meranie: umožňuje presné zmeranie spádu medzi dvoma bodmi.
 • Plocha: porovnávanie plôch a ich kontrola.


Rozšírenie nivelačného systému GCS900


2D Nivelačný systém GCS900 je už od základu pripravený na rozšírenie na nivelačný systém 3D využívajúci pre riadenie satelitnú navigáciu alebo motorizovanú totálnu stanicu. Pri 3D riadení rýpadiel netreba už vytyčovať akékoľvek kontrolné body alebo používať laserový lúč ako referenčnú rovinu.
Na grafickom displeji 3D riadiacej jednotky môže obsluha stroja vidieť komplexný projekt stavby, presnú polohu lyžice a rýpadla v projekte. Môže si voliť rôzne uhly pohľadu, čo je vynikajúce, ak potrebujete podrobnejšie informácie u zložitejších projektov. Môžete si vybrať zobrazenie kompletného plánu, profilu, rezu i dvojitého sklonu.


 Popis komponentov nivelačného systému 2D v pdf tu.

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ