3D nivelačný systém Trimble GCS900 - riadenie výkopových prác

Nivelačné systém Trimble GCS900 je ideálny pre rozsiahle zemné práce ako sú násypy, zárezy, sanačné práce, skládky, výstavba infraštruktúry alebo práce pod vodou. Systém GCS900 zobrazuje v reálnom čase nielen aktuálne výšky lyžice rýpadla, ale aj zakázané a nebezpečné zóny. Všetky tieto informácie zvyšujú prehľad obsluhy a súčasne aj bezpečnosť na pracovisku. S nivelačným systémom GCS900 je aj strojník-začiatočník schopný pracovať s rýpadlom s vysokou produktivitou a bez opravných prác.


Ak svoje stroje vybavíte predprípravou Trimble READY, môžete jeden nivelačný systém veľmi ľahko presunúť z jedného stroja na druhý bez ohľadu na to, kto je výrobca. To znamená, že pre dozér, Gréder, rýpadlo, skrejper, finišér, cestnú frézu alebo valec môžete použiť jeden systém. Vďaka tomu môžete túto technológiu pri flotile stavebných strojov maximálne využiť.


Pre 3D riadenie rýpadiel ponúka Trimble dva typy nivelačných systémov. Prvým je 3D indikačné riadenie zemných prác prostredníctvom satelitnej navigácie. U tohto typu nivelačného systému je možné voliť medzi používaním dvoch GPS antén, alebo jednej GPS antény. Druhým je 3D indikačné riadenie výkopových prác prostredníctvom univerzálna totálnej stanice.


Pre podrobnejšie informácie zvoľte typ 3D nivelačného systému:


Nivelačný systém 3D-GPS


Nivelačný systém 3D-UTS

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ