Služby

Spracovanie digitálnych modelov

 Riadenie stav. strojov
 Kontrolné práce
 Geodetické práce
 Výpočty kubatúr

Školenia & Semináre

 Nové technológie
 Riadenie stav. strojov
 Meračské systémy
 Stavebné software

Prenájom GCS & SPS systémov

 Nivelačné systémy 2D
 Nivelačné systémy 3D
 GNSS systémy
 Totálna stanica

Partneri

 Firmy, ktoré vám môžu
 byť nápomocné pri
 dosiahnutí vašich cieľov.

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ