Control System International

Control System International sa zaoberá 3D laserovým skenovaním, geodetickými službami a efektívnym využitím 3D dát v BIM softvérových systémoch. Ponúkame veľmi presné určenie skutočných kubatúr s 99% garanciou, sub-milimetrové skenovanie povrchov (vozovky, priemyselné podlahy, atď), ale aj optimalizáciu zemných prác efektívnym presunom materiálov, presnejším plánovaním a riadením výstavby na základe rýchlych, najpresnejších informácií v softvéri DynaRoad od spoločnosti 3DATA.
 
Pdf na stiahnutie:

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ