Školenia & Semináre

Pretože mnoho stavebných firiem využíva novo zakúpené meračské technológie a nivelačné systémy len na 60% ich výkonu, čím sa sami pripravujú o ďalšie finančné úspory, pripravili sme pre odbornú stavebnú verejnosť školiace stredisko.


Hlavnou náplňou nášho školiaceho strediska je výučba správneho využívania moderných technológií v stavebníctve. Účastníci majú k dispozícii najmodernejšie meračské prístroje, stavebný softvér a stavebné stroje vybavené nivelačnými systémami. Školenia a odborné semináre sú určené pre operátorov stavebných strojov, geodetov, majstrov, stavbyvedúcich, kontrolných pracovníkov, stavebných dozorov aj majiteľov stavebných firiem.


Vďaka Trimble Connected Community bude mať každý možnosť zoznámiť sa so spôsobom, ako najlepšie prepojiť všetky stavebné práce v teréne s kanceláriou, a tak efektívnejšie riadiť svoj kapitál.
 

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ