Sklonové lasery

GL422

Dvojosý sklonový laser
Presnosť: ± 1,5 mm/30 m
Rozsah: -10 až +15%
Dosah: 800 m

GL722

Dvojosý sklonový laser
Presnosť: ± 2,2 mm /100 m
Rozsah: -10 až +25%
Dosah: 900 m
Zaradenie do osi spádu

GL742

Dvojosý sklonový laser
Presnosť: ± 2,2 mm /100 m
Rozsah: -5 až +110%
Dosah: 900 m
Zaradenie do osi spádu 

UL633 NOVINKA

Najuniverzálnejší prístroj
na trhu
Presnosť: ±2,4 mm/50 m
Rozsah: ±25 % v 3 osiach
Dosah: 800 m

GL622

Dvojosý sklonový laser
Presnosť: ±2,4 mm/50 m
Rozsah: ±25% vo dvoch
osiach
Dosah: 800 m

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ