Loadrite L2180

Je to najpokročilejší vážiaci systém pre kolesové nakladače s presnosťou váženia +/- 0,3 až +/- 1,0%. Vďaka tomu poskytuje presné údaje, aby sa maximalizovala efektivita práce nakladača a vyťaženia vozidiel. S technológiou FACT TM (kompenzácia trenia a nerovností terénu) vypočítava software presne hmotnosť každej lopaty bez ohľadu na dennú dobu, typ stroja alebo teplotu. Obsahuje sadu funkcií, ktoré je možné ľahko nastaviť a tým prispôsobiť širokej škále priemyselných odvetví (napr. piesok, štrk, kameň, odpad, recyklácie). Do riadiacej jednotky Loadrite L2180 je možné uložiť rôzne druhy nakladaného materiálu a zároveň až 1480 položiek do 8 ľubovoľne nastaviteľných dátových polí. To znamená, že sa dá jednoducho prispôsobiť potrebám každého zákazníka v rôznych prevádzkach. K indikátoru L2180 sa dá pripojiť tlačiareň, ktorá vie automaticky generovať čísla vážiacich lístkov. Obsah vážiaceho lístku je možné jednoducho nastaviť a tak si zákazník môže vybrať obsah a vzhľad. K indikátoru L2180 je možné pripojiť GSM modem, ktorý môže posielať informácie o práci nakladača do počítača a v software spracovávať. Zároveň ide posielať informácie z počítača do nakladača (meniť dátové pole, materiály, ciele, apod.) a tým ušetriť čas a zefektívniť prácu.  

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ