Software

Software pre efektívnejšie spracovávanie dát. Umožňuje vytváranie najrôznejších protokolov a súhrnov. Tým vám umožní sledovanie aktuálneho stavu zásob a materiálu vo vašej prevádzke.

Štandardný report obsahuje:

 • Dátum a čas
 • Meno spoločnosti
 • Meno operátora
 • Označenie lokalizácie práce
 • Požadované množstvo produktu
 • Identifikácia nákl. automobilu
 • Identifikácia pracovného nástroja
 • Meno zákazníka
 • Názov a množstvo produktu naloženého na daný nákl. automobil
 • Hmotnosti každých naložených lopát
 • Jednotky hmotnosti (lb, tn, t, kg)

Dáta MMS je možné taktiež exportovať do formátu CVS pre analýzu v Exceli.

 

Tlač

Copyright © 2011 SITECH CZ